От полето за съвети: Синхронизиране на папките с Android в Dropbox, GPS Tagging Photos After the Fact и Android / iPhone клинометрите

Geoffrey Carr

Съдържание:

От полето за съвети: Синхронизиране на папките с Android в Dropbox, GPS Tagging Photos After the Fact и Android / iPhone клинометрите
От полето за съвети: Синхронизиране на папките с Android в Dropbox, GPS Tagging Photos After the Fact и Android / iPhone клинометрите
Anonim
Веднъж в седмицата обобщаваме някои големи съвети за читателите и ги споделяме с всички. Тази седмица разглеждаме синхронизирането на папки от Android до Dropbox, GPS маркирането на вашите снимки и използването на устройството си за Android или iOS като клинометър.
Веднъж в седмицата обобщаваме някои големи съвети за читателите и ги споделяме с всички. Тази седмица разглеждаме синхронизирането на папки от Android до Dropbox, GPS маркирането на вашите снимки и използването на устройството си за Android или iOS като клинометър.

Синхронизирайте своя Android Media с Dropbox

Стив пише със следния съвет:
Стив пише със следния съвет:

Hey guys! I saw your article about backing up your Android SMS/MMS messages to Gmail. On top of using that app to backup my messages regularly, I also have another layer of backup. I set up the program DropSync to sync the media folder my MMS message pictures and videos end up in with my Dropbox account. This way I have the messages and media backed up in Gmail and I have the media backup up in Gmail and Dropbox. Double backup all the way across the sky!

Всички сме готови за резервни копия и със сигурност сте го изтеглили тук, Стив. Хубав съвет!

GPS Tag Вашите снимки След факта с GeoSetter

Марк пише с фотографски трик:
Марк пише с фотографски трик:

While I know not everyone is down with embedding geo-location data into their photos, I’m a big fan of it. My new camera does it automatically but my old camera did not. To fix that, I’ve been using a program called GeoSetter. It only works if you know the location of the photos (since you have to tag them yourself) but it makes the process super easy. Since many of my photos were taken at the same time at various locations, it’s been pretty easy to go back and adjust it.

Това определено е спестяване на време за онези, които се опитват да обозначат снимките си със задна дата, Стив. Благодаря за споделянето.

Използване на вашия интелигентен телефон като клинометър

Грейс пише със следния съвет:
Грейс пише със следния съвет:

I stumbled on this app while looking for a clinometer to help my son measure the angle of his kite strings (so he could calculate the elevation). It’s available for both Android phones and iPhones (the Android version is free the one for the iPhone is a buck).

Speaking of kites, if anyone knows any good Android-based apps related to kite flying, my son would be thrilled to hear about it!

И сега имаме внезапното желание да вземем следобеда и да отидем да летим с хвърчила (може би ще имаме някакво приложение за хвърчила, което да бъде споделено с вас!)

Имате съвет или трик, който да споделите? Запишете ни имейл на [email protected] и потърсете Вашия съвет на първа страница.

Популярна тема